Služby

Zaměření a návrh | Kortan.cz

Zaměření a návrh

01

Zaměríme prostor pro schránky a navrhneme vhodnou sestavu.

Výroba na míru | Kortan.cz

Výroba na míru

02

Schránky vyrábíme na míru dle potřeb a přání zákazníka.

Montáž a demontáž | Kortan.cz

Montáž a demontáž

03

Provádíme demontáž i montáž včetně zednických prací.

Likvidace a dovoz | Kortan.cz

Likvidace a odvoz

04

Původní schránky odvezeme a ekologicky zlikvidujeme.