ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
!! NOVINKA !!

Nástěnné sestavy schránek vyrobené z řady BASIC vyrobíme do 7 dnů.

Zajímavosti o schránkách

1. Názvosloví schránek

V běžné mluvě se můžete setkat s několika různými označeními, například:

  • poštovní schránky,
  • dopisní schránky,
  • domovní schránky.

Domovní nebo poštovní schránky - je mezi nimi rozdíl?

Tato otázka Vás nejspíše nikdy nenapadla, jelikož schránky běžně pojmenováváme jen jako "schránky" a žádný dovětek k tomuto slovu nepřidáváme. Avšak jaké je správné označení pro schránky v odborné terminologii? Je rozdíl mezi domovními a poštovními schránkami?

V internetové encyklopedii Wikipedia se můžeme dočíst, že pro výraz "poštovní schránky" je zaužíváno více označení. Pokud převezmeme terminologii České pošty a Českého telekomunikačního úřadu, tak poštovní schránkou jsou označovány oranžové boxy umístěné na veřejných místech umístěné, které slouží pro shromažďování odesílaných dopisů a jiné pošty. Tyto poštovní schránky jsou vlastnictvím České pošty, která zajišťuje jejich pravidelné vybírání a rozesílku dopisů. Výrazem poštovní schránky jsou však označovány i domovní schránky, které slouží pro doručenou korespondenci od České pošty konkrétnímu adresátovi nebo majiteli budovy.

Více o domovních doručovacích schránkách

V terminologii České pošty a ČTÚ jsou "domovní schránky" schránkami pro doručenou korespondenci od České pošty. Schránky jsou umístěné u vchodů do rodinných domů nebo bytových domů nebo v panelových domech vedle vchodových dveří (někdy součástí vchodových dveří). V panelových domech nebo bytových domech mohou být doručovací schránky umístěny ve společných prostorách nejčastěji blízko vchodu.

Další členění schránek

Pro sjednocení terminologie budeme používat v naší nabídce název "poštovní schránky" pro domovní, doručovací nebo listovní schránky. V závislosti od jejich určení se název mění na jednotlivé poštovní schránky (venkovní) a podle jejich umístění je dále dělíme na poštovní schránky na plot nebo do sloupku. Variantu kdy se poštovní schránky pro více domáctností montují do sestav nazýváme společné poštovní schránky nebo poštovní schránky do sestav.

Jiné názvy pro totéž jsou poštovní schránky pro rodinné domy (jednotlivé schránky) a poštovní schránky pro bytové domy nebo obytné či panelové domy obecně paneláky (společné schránky). Další dělení je podle umístění na sestavy schránek na chodbě domu, sestavy poštovních schránek před domem a schránkové sestavy do venkovní zdi. Venkovní poštovní schránky se vyrábí z nerezového plechu a dodávají v povrchové úpravě nerez nebo lakované speciálními práškovými barvami. Podle provedení je další dělení sestav poštovních schránek na nástěnné sestavy poštovních schránek, volně stojící sestavy poštovních schránek a také sestavy poštovních schránek pro zazdění.

2. Historie a vývoj poštovních schránek

Z hlediska historie a vývoje se dochovaly spíše zprávy o sběrných boxech tj. o poštovních schránkách v pravém slova smyslu. První síť poštovních schránek vznikla více než před 360 lety ve Francii. Britská poštovní společnost Royal Mail má své počátky v obodbí panování Jindřicha VIII, tedy do doby téměř před 500 lety. V rakouské monarchii s poštovní schránky využívají od roku 1817. Tehdy byly sběrné boxy na odesílanou poštu císařským nařízením umístěny přímo v budově poštovního úřadu. Zpočátku bylo takových schránek v celém Rakousko-Uherském císařství jen několik desítek. K jejich rozšíření došlo po roce 1850 se zavedením poštovních známek. 

Historie vývoje poštovních i doručovacích schránek v Českých zemích a na Moravě dokumentuje Poštovním muzeum ve Vyšším Brodě, zřizovatelem muzea je Česká pošta, s.p.. V tomto poštovním muzeu naleznete první předchůdce sestav poštovních schránek:

Zdroj: https://www.postovnimuzeum.cz/expozice/muzeum-vyssi-brod/postovni-schranky-id33421

Poštovní muzea v ČR a v zahraničí

Galerie historických schránek

3. Články a zajímavosti z oboru poštovních schránek